Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Hans Delmotte

From Wikisage
Jump to navigation Jump to search
Uit meerdere rapporten van anderen en zijn eigen verplaatsingsverzoeken blijkt dat Delmotte aanvankelijk weigerde om mee te werken aan de selectie voor de gaskamers. Uiteindelijk deed hij wel mee en selecteerde gevangenen voor medische onderzoek en experimenten rond vlektyfus. Hij schreef er zijn doctoraatsverhandeling, Beiträge zur pathologischen Physiologie der Magensekretion im Fleckfieber, dat nog steeds van tel is. In vergelijking tot andere experimenten bleef het percentage aan overleden gevangenen laag bij zijn experimenten.

Tijdens de laatste dagen van de oorlog vluchtte hij richting België. Hij werd echter gearresteerd door het optrekkende leger van de geallieerden. Tijdens zijn overbrenging naar de cel kon hij zichzelf doden met een pistool.

Under construction icon.png This is derivate from the same lemma in dutch wikisage Hans Delmotte (Liège, December 15, 1917 - 1945) was a Belgian SS doctor who was active in the concentration camp at Auschwitz.

Several reports from others and his own relocation requests show that Delmotte initially refused to cooperate in the selection for the gas chambers. Eventually he did participate and selected prisoners for medical research and experiments on typhus fever. He wrote his doctoral thesis there, Beiträge zur pathologischen Physiologie der Magensekretion im Fleckfieber, which still counts. Compared to other experiments, the percentage of deceased prisoners remained low in his experiments.

During the last days of the war he fled to Belgium. However, he was arrested by the rising army of the Allies. During his transfer to the cell, he was able to kill himself with a gun.

Q op Wikidata  Interwiki via Wikidata


[1]

References

References: