Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Cleft palate

From Wikisage
Jump to navigation Jump to search
Cleft (Greek for crack) is a congenital malformation of the face, which is characterized by a slot or groove in the upper lip (cleft lip), jaw or palate. The gap may be limited to the upper lip, but can also extend into the upper jaw, and in the most serious cases across the palate to the uvula. Also, a cleavage of only the palate, or even only of the uvula occurs. The gap can be one-sided (unilateral) or both sides (bilateral).

A cleft occurs already in the first weeks of pregnancy because the gap, which is a normal stage in embryonic development, does not close.

LKGS rechts.jpg

Schisis (Grieks voor spleet) is een aangeboren afwijking van het gezicht, die zich kenmerkt door een spleet of groef in bovenlip (hazenlip), kaak of gehemelte. De spleet kan zich beperken tot de bovenlip, maar kan ook doorlopen in de bovenkaak, en in de ernstigste gevallen in het hele gehemelte tot en met de huig. Ook een splijting van alleen het gehemelte of zelfs alleen maar van de huig komt voor. De spleet kan enkelzijdig (unilateraal), of dubbelzijdig (bilateraal) zijn.

Een schisis ontstaat al in de eerste weken van de zwangerschap doordat de spleet, die een normale fase in de embryonale ontwikkeling is, zich niet sluit

Disease classification WHO
cleft palate q37

Links

The Nasolabial Angle Among Patients with Total Cleft Lip and Palate