Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Neurofeedback

From Wikisage
Jump to navigation Jump to search

NFB ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback (EEGBF) genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze “feedback” zou men via operante conditionering de eigen hersenactiviteit kunnen beïnvloeden. Bepaalde soorten hersengolven hangen namelijk rechtstreeks samen met bepaalde hersenactiviteiten. Zo blijken de trage corticale golven, ofwel de slow cortical potentials (SCP), verband te houden met slaap en ontspanning, terwijl de snellere bètagolven juist duiden op concentratie. De bedoeling van neurofeedback is om de golven die met een bepaalde klacht verband houden te onderdrukken en de golven die de klacht verminderen juist te versterken

also called neurotherapy, neurobiofeedback or EEG biofeedback (EEGBF), is a therapy in which brainwave activity is converted into images, sounds or vibrations. With the help of this "feedback" one could influence the brain activity through operant conditioning. Certain types of brainwaves are directly related to certain brain activities. The slow cortical waves, or the slow cortical potentials (SCP), appear to be related to sleep and relaxation, while the faster beta waves indicate concentration. The purpose of neurofeedback is to suppress the waves associated with a particular complaint and to reinforce the waves that reduce the complaint.

Q1306920 op Wikidata  Interwiki via Wikidata