Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Rudolf Steiner

From Wikisage
Revision as of 18:17, 23 September 2019 by Penarc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec, 27 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschoolonderwijs, de antroposofische geneeskunst, de heilpedagogie, de Sociale Driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw

R J L Steiner (Donji Kraljevec, February 27, 1861 - Dornach, March 30, 1925) was an Austrian esotericist, writer, architect, philosopher and had its own views on pedagogy. He became known as the founder of anthroposophy and its practical applications, such as Waldorf education, anthroposophical medicine, the curative education, the Threefold Social and biodynamic farming.