Wikisage, the free encyclopedia of the second generation, is digital heritage

Marleen Leën

From Wikisage
Revision as of 19:16, 31 May 2017 by Penarc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Studeerde 3 jaar sierkunsten in het M.O met aansluitend Bachelor Plastische Kunsten te Diest (1970-1976)

In 1976 getrouwd met Albrecht Schmitz.

1976-1986 : lid en ondervoorzitster van kunstkring Sakoura Hasselt. Nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen - vooral in de provincie Limburg met hoofdzakelijk grafisch werk. 1976-1982 : te werk gesteld in het M.O. in diverse scholen. 1977 : individuele tentoonstelling Hof ten Rode Diest. 1982 : geboorte zoon Wouter. 1983 : opdracht van het St. Jozefscollege te Hasselt voor de decoratie van de aula met monumentale muurschilderingen.Vanaf 1984 vele buitenlandse reizen, vooral in Azië, voor zakelijke doeleinden. (Hong-Kong, Macau, China, Thailand, Filipijnen, Singapore). De invloed hiervan is soms in haar werk zichtbaar.

Hoewel vroeger vooral grafisch werk is er vanaf 1990 een totale ommekeer naar acryl op doek en liefst op groot formaat.

1993 : aansluiting bij Kunstkring Alde-Biezen Rijkhoven. April 1993 : individuele tentoonstelling in Galerij Het Borgerhoff in Alt-Hoeselt. Mei 1993 : tentoonstelling in 4 banken in Bilzen( ASLK, GB,KB en BBL). Juni 1993 : individuele rentoonstelling in de BBL in Tongeren. Aug 1993 : openluchttentoonstelling in het Sterrebos te Stevoort.

Juni 1994 : individuele tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst te Dobrich, Bulgarije onder de auspiciën van de Belgische Ambassade.

Juli 1994 : individuele tentoonstelling in de Stadsgalerij re Razgrad, Bulgarije onder de auspiciën van de Belgische Ambassade. aug. 1994 : individuele tentoonstelling in het "Centrum voor de Kunst" te Pleven, Bulgarije onder de auspiciën van de Belgische Ambassade. Aug. 1994 : openluchttentoonstelling in het Sterrebos te Stevoort. Sept. 1994 : individuele tentoonstelling in de" "stedelijke Galerij voor Beeldende Kunsten" te Rousse, Bulgarije onder de auspiciën van de Belgische Ambassade. Maart '96 : individuele tentoonstelling in Kunsthoeve 't poorthof te Riemst. Sept. 1996 : tentoonstelling in galerie de Kei (Nuenen-Nederland). Mei 1999 : tentoonstelling in galerie de Kei (Nuenen-Nederland). Nov.-dec. 1999 : galerij Simon Stevens Brugge

Cropped-Marleen Leën.jpg

translate required


She studied 3 years of art in the M.O with subsequent Bachelor of Fine Arts in Diest (1970-1976).

In 1976 married Albrecht Schmitz.

1976-1986: member and deputy chairman of the art circle Sakoura Hasselt. Participated in numerous group exhibitions - especially in the province of Limburg with mainly graphic work. 1976-1982: employed in the M.O. In various schools. 1977: Individual exhibition Hof bij Rode Diest. 1982: birth son Wouter. 1983: Mission of the St. Joseph's College in Hasselt for the decoration of the aula with monumental murals. Since 1984 many foreign trips, especially in Asia, for business purposes. (Hong Kong, Macau, China, Thailand, Philippines, Singapore). The influence of this is sometimes visible in her work.

Although earlier in the past, graphic work has been a total turnaround to acrylic on canvas since 1990, and preferably in large format.

1993: joining the Kunstkring Alde-Biezen Rijkhoven. April 1993: Individual exhibition in The Borgerhoff Gallery in Alt-Hoeselt. May 1993: exhibition in 4 banks in Bilzen (ASLK, GB, KB and BBL). June 1993: Individual interest in the BBL in Tongeren. Aug 1993: Open-air exhibition in the Sterrebos in Stevoort.

June 1994: Individual exhibition in the Museum of Modern Art in Dobrich, Bulgaria under the auspices of the Belgian Embassy.

July 1994: Individual exhibition in the Razgrad City Gallery, Bulgaria under the auspices of the Belgian Embassy. Aug. 1994: Individual exhibition at the "Center for the Art" in Pleven, Bulgaria under the auspices of the Belgian Embassy. Aug. 1994: Open-air exhibition in the Sterrebos in Stevoort. Sept. 1994: Individual exhibition in the "Urban Gallery of Fine Arts" in Rousse, Bulgaria under the auspices of the Belgian Embassy. March '96: Individual exhibition in Kunsthoeve's gatehouse in Riemst. Sept. 1996: Exhibition in the Kei Gallery Nuenen-The Netherlands). May 1999: Exhibition in the Gallery of Kei (Nuenen-Netherlands). Nov.-Dec. 1999: Simon Stevens Gallery of Bruges.

Source

wikipedia dutch